Základné informácie

Sme súkromná spoločnosť, ktorá sa zaoberá chemickým čistením šatstva. Snažíme sa o maximálnu spokojnosť zákazníkov a podľa želania a možností čistíme šatstvo do 90 minút až do troch dní.

POPIS ČISTIACEHO STROJA:
Typ čistenia : chemické
Typ čistiacej kvapaliny : perchlóretylén
Typ stroja : Firbimatic - ITALY
Typ riadenia : počítačové riadenie (COMPUTER 48)

NIEČO O REKLAME: Takmer každý deň sa stretávame s výsledkami rôznych reklám pre nezasvätených spotrebiteľov.Nezmysly typu, že motorový olej sa dá vyprať na 40°C alebo vychvalované pranie v bublinkovej pračke, už mnoho luďom očakávajúcim takýto výsledok, priniesli sklamanie a preto než podniknete so svojimi vecami niečo podla reklamy, príďte sa radšej poradiť. S veľkou pravdepodobnosťou ušetríte.

ZÁKLADNÉ GRAFICKÉ SYMBOLY TEXTILNÝCH VÝROBKOV:
Základné informácie o optimálnej údržbe výrobku sú vyjadrené pomocou jednotlivých grafických symbolov. Môžu byť uvedené nasledujúcimi spôsobmi:
1. v trvalom spojení s výrobkom - na etiketách alebo na výrobku
2. na visačkách
3. v návode na ošetrovanie výrobku
4. na obale výrobku

Vlastné symboly údržby sú potom obvykle uvádzané v poradí: Symbol prania, bielenie, žehlenie,chemické čistenie, sušenie. Povinnosť výrobcu označovať nasledujúcimi grafickými symbolmi textilný materiál a odevy je zakotvená v medzinárodne platných normách.